• آموزش حسابداری

  شروع به کار

  با انتخاب گزینه ورود در بالای سایت، صفحه اولیه ورود اطلاعات به سیستم مالی باز می شود که دارای سه فریم می باشد
  فریم کناری، فریم زیرین، فریم فوقانی
  با انتخاب نام کاربری و رمز عبور دسترسی و سال جاری مشخص می گردد
  منوهای آبشاری و کشویی سیستم هر دو عین یکدیگر عمل می نمایند

  اطلاعات بیشتر
 • آموزش حسابداری

  تعریف کاربران

  جهت شروع استفاده از سیستم از تعریف کاربران شروع می نماییم
  با انتخاب منو مدیریت سیستم که صرفا در اختیار کاربر ارشد می باشد صفحه تعریف نقش ها گشوده می شود
  اولین انتخاب این صفحه تعیین نقش ها می باشد
  لیست ارائه شده کلیه نقش های سیستم را نشان می دهد

  اطلاعات بیشتر
 • آموزش حسابداری

  ورود اسناد حسابداری

  در این بخش عمده کارهای مربوط به ثبت و تایید و ارتقای اسناد انجام می شود
  با انتخاب منوی مربوطه صفحه ورود اسناد حسابداری باز می شود
  دابل کلیک روی شماره موقت یا عطف آخرین سند سال سیستم را نشان می دهد
  این صفحه دارای سه بخش هدر ، دیتیل و ویرایش می باشد
  در این مراحل فشردن کلید اینتر به مفهوم عملیات ثبت می باشد

  اطلاعات بیشتر
 • آموزش حسابداری

  اعلامیه ها

  با انتخاب ردیف دوم منو صفحه صدور اعلامیه ها گشوده می شود
  لیست اعلامیه های صادره برحسب محدوده تاریخی ارائه می شود
  با فشردن دکمه ویرایش فرم ورود و اصلاح اعلامیه گشوده می شود
  در این فرم با انتخاب دکمه جدید اعلامیه جدید با سریال سیستم تولید می شود
  سپس کاربر نوع اعلامیه (بدهکار، بستانکار ویا هردو) را انتخاب می نماید

  اطلاعات بیشتر
 • آموزش حسابداری

  انتقال اسناد ازپرونده های خارجی

  انتقال اطلاعات از پرونده های خارجی با فرمت های مختلف در این بخش صورت می پذیرد که برای شرکت درحال حاضر تنها فرمت زیر استفاده دارد
  XLS
  با انتخاب ردیف فوق فرم انتقال اطلاعات باز می شود
  با انتخاب پرونده و فشردن دکمه انتقال به سرور پرونده آپلود می شود

  اطلاعات بیشتر
 • آموزش حسابداری

  تسهیم و انتقال حساب ها

  این بخش به عنوان بخشی از سیستم قیمت تمام شده نیز مطرح می باشد
  با استفاده ازاین بخش می توان در هرمحدوده زمانی و کد های حساب مانده حساب ها را با ضرایب و روش تعیین شده توسط کاربر به حساب های دیگر منتقل و سند مربوطه راصادر کرد
  با انتخاب منو، فرم باز و لیست جداول تعریف شده در سیستم ارائه می شود

  اطلاعات بیشتر
 • آموزش حسابداری

  رفع مغایرات بانکی

  مغایرات درچند مرحله براساس پرونده ارسالی از بانک ها قابل رفع است
  مطابقت اسنادارسالی بانک و ثبت دفاتر براساس شماره چک یا فیش ومبلغ آن
  تهاتر اقلام هم ارزش به شرط صفر شدن مغایرات
  رفع مغایرت بصورت دیداری و مقایسه ارقام توسط کاربر
  برای رفع مغایرت دیداری امکان رنگ آمیزی گروهی ردیف ها وجود دارد

  اطلاعات بیشتر
 • آموزش حسابداری

  ضمانت نامه ها

  این بخش جهت ثبت و درج و پیگیری ضمانت نامه ها به شرکت است
  این لیست یک جستجوی عمومی با قابلیت اعمال فیلتر می باشد
  تعاریف بعمل آمده به دو گروه تقسیم می شوند
  اول بانک هایی است که ضمانت نامه را صادر کرده اند
  سایر تعاریف با فشردن کلید تعاریف قابل ایجاد و ویرایش است

  اطلاعات بیشتر
 • آموزش حسابداری

  تعریف سال مالی

  با انتخاب ردیف اول منوی تعاریف امکان درج سال مالی جدید با مشخصات مربوطه برای کاربر فراهم می شود
  بدیهیست که در ابتدای هر سال باید این امر صورت پذیرد
  درصورت عدم تعریف سال جدید برخی از فعالیت های سیستم مختل می گردد
  .

  اطلاعات بیشتر
 • آموزش حسابداری

  تعاریف سرفصل حساب ها

  سیستم ارائه شده دارای 6 طبقه بندی اصلی حسابها (کل ، معین ، تفصیلی 1و2و3و4) می باشد
  حساب های کل و معین به صورت پیش فرض دارای ساختار درختی می باشند
  ولی تفصیلی ها به صورت جداول منحصر بفرد و مستقل می باشند که در زمان ثبت اسناد به هم مرتبط می گردند

  اطلاعات بیشتر
 • آموزش حسابداری

  تعاریف پایه ای

  گروه های 20 گانه حساب ها که از طریق ردیف سوم منوی تعاریف قابل تعریفند
  شرح های پیش فرض اسناد که براساس حساب معین تفکیک و طبقه بندی می گردند
  طبقه بندی انواع اسناد مورد استناد
  طبقه بندی 20 گانه اسناد
  دوردیف انتهایی منو مربوط به تعاریف پایه ای کنترل ضمانت نامه می باشند

  اطلاعات بیشتر
 • آموزش حسابداری

  درخت حساب

  همان گونه در در بخش تعریف حساب ها گفته شد ساختار حساب های سیستم نه تنها در بخش حساب های کل و معین بصورت درختی می باشد و درمسیر سطوح به صورت جدولی می باشد. لیکن برای استفاده از مزایای حساب های درختی (به همراه حساب های جدولی) در سیستم امکان تعریف حساب های درختی پیش بینی شده است که صرفا در گزارش گیری ها کار برد دارد

  اطلاعات بیشتر
 • آموزش حسابداری

  تراز آزمایشی

  با انتخاب اولین ردیف منوی گزارشات فرم ارائه تراز آزمایشی باز می شود
  پنجره تولید تراز آزمایشی امکانات مختلفی در اختیار کاربر قرار می دهد
  با انتخاب هر ردیف از اسناد و فشردن کلید اینتر سند مربوطه باز می شود
  با انتخاب دکمه صفحه گزارش اسناد به صفحه گسترده ارسال می شوند
  شماره صفحه نیز می تواند توسط کاربر انتخاب شود

  اطلاعات بیشتر
 • آموزش حسابداری

  گزارشات مالی

  با انتخاب ردیف دوم منوی گزارشات، فرم گزارشات مالی در دسترس خواهد بود که بیشترین استفاده کاربری را دارا است
  در این فرم تقریبا همه گزارشات مورد نیاز کاربر ارائه می گردد و حتی امکانات تهیه بسیاری از گزارشات خاص نیز پیش بینی شده است
  امکاناتی نیز جهت فیلتر برخی از گزارشات پیش بینی شده است

  اطلاعات بیشتر
 • آموزش حسابداری

  تعریف انواع و وضعیت اسناد بهادار

  با انتخاب ردیف دوم منوی مربوطه امکان تعریف انواع اسناد بهادار ممکن می گردد. که قابل ویرایش، حذف و ایجاد می باشد. ردیف سوم منو مربوط به امکان تعریف انواع وضعیت اسناد بها دار می باشد که قابل ویرایش، حذف و ایجاد می باشد. ردیف چهارم منو مربوط به شرح های پیش فرض قابل استفاده در متون چک ها می باشد

  اطلاعات بیشتر
 • آموزش حسابداری

  فرمت چاپ چک

  با انتخاب ردیف پنجم منو
  امکان تعریف انواع فرمت چاپ چک میسر می شود
  باانتخاب هر ردیف و فشردن ویرایش
  امکان تعریف فرمت چاپ چک فراهم می شود
  .

  اطلاعات بیشتر